Activitatea notariala si garantiile sale

birou notarial bucuresti

Activitatea notariala este executarea de catre notar a actiunilor notariale prevazute de prezenta lege si de alte acte legislative ale tarii noastre.

Despre activitatile notariale

In cazurile si limitele stabilite de prezenta lege, functionarii autorizati in mod special pot efectua anumite actiuni notariale. Activitatea notariala se bazeaza pe principiile legalitatii, independentei, impartialitatii, secretului actiunilor notariale.
Activitatile notariale nu sunt activitati comerciale. In executarea activitatilor notariale, notarii si alte persoane autorizate sa efectueze acte notariale sunt independente si sunt supuse numai legii. In acelasi timp, acestea sunt guvernate de prezenta lege si de alte acte normative, precum si de tratatele internationale care reglementeaza astfel de activitati.
Persoanelor fizice si juridice li se garanteaza secretul actelor lor notariale. Asigurarea secretului actelor notariale este obligatorie pentru persoanele care au incetat sa lucreze in calitate de notar.
Obligatia de respectare a secretului actelor notariale se extinde la stagiarii si asistentii notari.

Despre informatiile cuprinse in actele notariale

Informatiile privind actele notariale, copiile sau duplicatele documentelor eliberate de notar se elibereaza numai persoanelor juridice si persoanelor fizice in numele carora au fost executate acte notariale sau persoanelor autorizate.
Informatii despre actele notariale si documentele eliberate la solicitarea scrisa a organelor judiciare, de ancheta si privind in cadrul afacerilor lor, organele de justitie in cadrul procedurilor de executare, afaceri procurorii, autoritatile judiciare si Camera Notarilor, autorizate prin prezenta lege pentru a efectua verificarea activitatilor notarilor.
Informatiile privind actiunile notariale necesare pentru punerea lor in aplicare sunt, de asemenea, emise la cererea scrisa a unui avocat care actioneaza ca aparator sau reprezentant al unui director care i sa adresat pentru asistenta juridica.
Informatiile despre mostenitorii unei persoane decedate care au arierate fiscale se elibereaza la cererea scrisa a autoritatilor fiscale de stat.
Persoanele care dezvaluie in mod deliberat informatii despre actiunea notariala efectuata sunt raspunzatoare in conformitate cu legea.
Persoanele juridice si functionarii sunt obligati sa prezinte notarului informatiile si documentele necesare pentru actiunile notariale in cel mult zece zile calendaristice de la data solicitarii acestora de catre notar.
Informatiile privind testamentele, duplicatele si copii ale testamentelor pentru persoanele interesate vor fi emise numai dupa decesul testatorului, daca nu se prevede altfel prin lege.