Profesia de electrician

electrician profesionist

Un electrician este un meserias specializat în cablarea electrică a clădirilor, a utilajelor electrice și a echipamentelor aferente.

Electricieni pot fi angajați în instalarea de noi componente electrice sau în întreținerea și repararea infrastructurii electrice existente. Electricieni se pot specializa, de asemenea, în cablare nave, avioane, și alte platforme mobile, precum și in realizarea de retele de date.

Electricienii sunt oameni care au au studiat principiile energiei electrice, adesea generatoare electrostatice de o formă sau alta. Electricienii pot fi împărțiți în două categorii principale: cei care lucrează la sisteme electrice de distribuție ale companiilor de utilități la tensiuni mai înalte, precum si firmele care lucrează cu tensiuni mai joase utilizate în interiorul clădirilor. În general, firmele sunt instruite într-una dintre cele cinci specialități principale: cabluri comerciale, rezidențiale, industriale ușoare, industriale și de joasă tensiune (Voce-Data-Video). Alte sub-specialități, cum ar fi cei specializati in montaj de sisteme de alarma sau de incendiu, pot fi efectuate de către specialiști instruiți în dispozitivele instalate.

Electricieni sunt instruiți la unul dintre cele trei nivele: ucenic, meserias și inginer electrician. Ucenicii lucrează și primesc o compensație redusă în timp ce își învață meseria. În general, aceștia au nevoie de câteva sute de ore de instruire în clasă și sunt contractați să urmeze standarde de ucenicie pentru o perioadă între trei și șase ani, timp în care sunt plătiti ca procent din salariul meseriasului. Meseriasii sunt electricieni care și-au terminat ucenicia și care au fost autorizati de organul local, de stat sau de autoritate națională pentru a fi competenți în profesia de electrician. Inginerii electricieni au efectuat studii pentru o perioadă de timp și au trecut un examen pentru a demonstra cunoștințe superioare ale Codului electric național.

Electricienii de serviciu au sarcina de a răspunde solicitărilor de reparații și intretinere izolate. Ei au competențe de depanare a problemelor legate de cablare, instalarea cablurilor în clădirile existente și reparații. Electricienii din domeniul construcțiilor din Bucuresti se concentrează în principal pe proiecte mai mari, cum ar fi instalarea întregului sistem electric pentru o clădire întreagă sau modernizarea unui întreg etaj al unei clădiri de birouri, ca parte a unui proces de remodelare. Alte domenii de specialitate sunt electricieni marini, electricieni de cercetare și electricieni din spitale. „Electricianul” este de asemenea folosit drept numele unui job în industria cinematografica, unde este însărcinat în principal cu iluminarea scenei, a focalizării și a funcționării luminilor.

Furnizorii de energie electrică sunt întreprinderi care angajează electricieni pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor electrice. Contractorii sunt responsabili pentru generarea de oferte pentru noi locuri de muncă, angajarea de mesteri pentru locuri de muncă, oferind materiale pentru electricieni în timp util, și comunicarea cu arhitecți, ingineri electricieni și de construcții, iar clientul să planifice și să completeze produsul finit.